Hiszpania jest największym producentem Oliwy z Oliwek na świecie i produkuje trzy razy więcej niż drugi co do wielkości produkcji kraj w Europie, a mianowicie Włochy. Firmy, które reprezentujemy to Oleoestepa i Campopineda. Obydwie są producentami i produkują jedne z najlepszych Oliw Virgen Extra na świecie.

Oliwy Extra Virgen posiadają:

Zastrzeżony Certyfikat Pochodzenia ” – gwarantujący pochodzenie i kontrolę jakości zebranych oliwek.

Atest „Produccion Integrada” –  który gwarantuje całkowicie kontrolowany proces uprawy oliwek i produkcji oliwy Virgen extra z dużym naciskiem na ochronę środowiska.

 „Atest Jakości i numer kontrolny każdego opakowania” – umieszczony na kazdym opakowaniu, grarantujący, że zawartość butelki to Oliwa Extra Virgen w przypadku oliwy Oleoestepa.

Jedynie prawdziwa, atestowana, Oliwa Virgen Extra posiada 100% znanych i potwierdzonych medycznie właściwości i zalecana jest do celów leczniczych. Używana jest jako środek zapobiegawczy i kurujący wiele chorób, jak również do celów pielegnacji ciała przez miljony kobiet i w Salonach Odnowy Biologicznej.

więcej

España es el mayor productor de aceite de oliva en el mundo y produce el triple de la producción total del segundo país mayor de Europa, Italia.
Las empresas que representamos son Oleoestepa y Campopineda, productoras de aceite virgen extra de los mejores aceites extra Oliva Virgen del mundo.

Un Aceite Oliva Virgen Extra tiene que tener:

«Certificado de propiedad exclusiva de Origen» – que garantiza el control de origen y calidad del aceite recogido.

Certificado de «Producción Integrada» – que garantiza un proceso totalmente controlado del cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva extra virgen con un fuerte enfoque en la protección del medio ambiente.

«Certificado de Calidad y número de control de cada envase» – colocado en cada envase el cual garantiza que el contenido de la botella es Oliva Virgen Extra.

Sólo el auténtico Aceite Oliva Virgen Extra posee el 100% de las propiedades curativas y preventivas conocidas y confirmadas y que se recomiendan para fines medicinales y es utilizado como medida preventiva y curativa de muchas enfermedades, así como también es usado como producto cosmético por millones de mujeres en sus hogares y por los profesionales en salones de belleza y  bienestar.

leer más

Cooperativa – Oleoestepa

Campopineda

Cooperativa San Isidoro – Loxa

Aceitunas de Sarasa – Oliwki firmy Sarasa

Start typing and press Enter to search